És temps de flors, és temps de Dalí’s Figueres & Girona Tour.

Compra els teus tiquets a holabarcelona.com i aconsegueix un 20% de descompte del 13 al 21 maig. Codi: DALI23

  • Inici
  • Política de privadesa

Política de privadesa

Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de dades de caràcter personal (Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril) (RGPD), l’informem que la societat CBT, com a responsable del tractament de les dades personals aportades pels seus usuaris, es compromet a protegir-les i tractar-les de manera confidencial. Aquesta protecció s’estén a tot el que fa referència a la recollida i l’ús de la informació facilitada a través d’Internet.

En aquest sentit, CBT garanteix, en els termes establerts a l’article 5 RGPD, que tractarà les seves dades personals de manera lícita, adequada, exacta, limitada i per a finalitats determinades i conegudes per l’usuari, i que ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes en les seves instal·lacions i sistemes.

CBT podrà cedir, a les autoritats públiques competents, les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que consti en els seus arxius, mitjançant els seus sistemes informàtics, quan l’hi sol·licitin d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

En compliment del que disposa l’article 13 del RGPD, sempre que se sol·licitin dades de caràcter personal a un usuari del lloc web perquè siguin tractades, se l’informarà degudament, com a mínim, de la identitat i del responsable del tractament, de la finalitat per a la qual s’obtenen les dades, de la base legal, dels possibles destinataris, del termini de conservació i dels drets que corresponen als interessats, així com de qualsevol altre terme en aplicació de la legislació vigent en aquest moment.

En qualsevol cas, CBT farà servir les dades facilitades pels usuaris amb la finalitat per a la qual s’han facilitat i només remetrà informació dels seus productes quan hagi estat expressament autoritzat per l’usuari.
 

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició enviant un correu electrònic a tickets@catalunyabusturistic.com, o bé per correu postal al domicili social de CBT: Av. Miramar, 20-30, 1a planta, Barcelona, on haurà d’indicar, com a referència: “Drets RGPD”. De la mateixa manera, l’informem que l’interessat té dret a presentar una reclamació, si ho creu oportú, davant l’APDCAT (Autoritat Catalana de Protecció de Dades).

Política de publicitat

La societat CATALUNYA BUS TURÍSTIC UTE (d’ara endavant, CBT), tal com se l’ha informat a dalt, és titular de les seves dades de caràcter personal i les farà servir per gestionar la prestació dels serveis contractats.

No obstant l’anterior, si ens hi autoritza expressament, mitjançant el marcatge de la casella de selecció de “política de publicitat”, les seves dades de caràcter personal es podran fer servir, a més a més, per poder contactar-lo, per qualsevol mitjà, fins i tot via Internet, per a la finalitat de publicitat comercial dels serveis que ofereixen les empreses del grup TMB.

En aquest tractament, el consentiment és base legal del tractament, i les seves dades es mantindran fins al moment en què vostè comuniqui expressament la seva voluntat de revocar-lo. 

Podrà exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació. Per fer-ho, s’adreçarà a TMB enviant un correu electrònic a atencioclient@tmb.cat o bé per correu postal al domicili social de TMB: Carrer 60, número 21-23, sector A, polígon industrial de la Zona Franca, 08040 de Barcelona, en què s’ha d’indicar, com a referència: “Drets RGPD”. Si els seus drets no fossin atesos, pot adreçar-se a l’APDCAT (Autoritat Catalana de Protecció de Dades).